Back to All Events

Sidste nyt fra Søværnet

Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse har igennem de seneste år bygget og udrustet en række nye og meget kapable skibe, som nu er implementeret i Søværnets struktur. Herudover er der flere ombygningsprojekter og nybygningsprogrammer, som fortsat er i gang. Hvad er status på disse skibsbygningsprojekter? Hvilke udfordringer har det givet og hvad byder det nye Forsvarsforlig? Disse og mange andre spørgsmål vil blive belyst ved dette arrangement.

The event will be conducted in Danish.