Legater 2012

Støtte til studietur til DNV i Oslo i forbindelse med DTU’s M.Sc. kursus Skibsoperationer. Støttet med 25.000 kr.

Støtte til deltagelse på NTHS 2012 for 10 deltagere fra Nul-Kryds. Støttet med 20.000 kr.

Støtte til bachelorpraktikophold i Canada for Ronni Høeg Rasmussen (Århus Maskinmesterskole). Støttet med 10.000 kr.

Støtte til deltagelse i Sprechtag ”Students meet Industry” ved Berlin Technische Universität for Drude Hundevadt og Niclas Niclasen. Støttet med 2.224,94 kr.

Støtte til deltagelse i World Maritime Technology Conference (WMTC2012) for Lektor Marie Lützen, SDU. Støttet med 10.000 kr.

Støtte til udarbejdelse af en folder med formål, foredragsholderens lille historie, aktiviteter, protektoren og salgsmateriale til foredrag, messer og events for Foreningen til Søfartens Fremme. Støttet med 35.000 kr.

Støtte til lektor, Ulrik Dam Nielsens, DTU forskningsophold ved Tokyo University of Marine Science and Technology. Støttet med 7.500 kr.

Støtte til lektor, Ulrik Dam Nielsens, DTU kongres- og forskningsophold i USA. Støttet med 10.000 kr.

Støtte til studerendes deltagelse i Den Blå Forsknings- og Innovations konference 2012 dsmt annonce- og programudgifter. Støttet med 25.000 kr.

Støtte til Niels Tolstrup ved sponsering af 75 stk. af bogen "Pionerer mod Øst" til studerende. Støttet med 14.925 kr.

Støtte til dækning af udgifter ve en aktivitet på stand ved "DM i Skills 2013" i Århus for Foreningen til Søfartens Fremme. Støttet med 20.000 kr.

Støtte til tilskud til "fri-pladsordning" for studerende på årets konference om "Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø" for Søfartens Arbejdsmiljøråd. Støttet med 25.000 kr.

Støtte til tilskud til "fri-pladsordning" for studerende fra DTU, SIMAC og maskinmesterskolerne på årets konference om "Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø" for Søfartens Arbejdsmiljøråd. Støttet med 25.000 kr.

Støtte til afholdelse af en ph.d. sommerskole på DTU. Støttede med 10.000 kr.

Støtte til bogindkøb til SIMAC bibliotek. Støttet med 20.000 kr.

I alt er der i 2012 støttet med 259.649,94 kr.