Vedtægter

VEDTÆGTER FOR SKIBSTEKNISK SELSKABS FOND